piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

Bērnu rotaļu laukums pie baznīcas


2019. gada vasarā pie Vecumnieku baznīcas ir plānots izveidot Bērnu rotaļu laukumu, kas būtu brīvi pieejams visiem Vecumnieku iedzīvotājiem. Projekta kopējās izmaksas ir ap 1100 €. Esam saņēmuši pašvaldības atbalstu projektu konkursā "Iedzīvotāji skopj savu vidi" 800 € apmērā. Ja kādam ir uz sirds atbalstīt finansiāli šī projekta tapšanu, tad te ir draudzes konta informācija:
Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze
Adrese: Bauskas iela 6, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
Reģ. Nr. 90000319616
Konta Nr. LV97HABA0551005325802
Swift: HABALV22
AS SWEDBANK 
Maksājuma uzdevumā norādīt: Mērķziedojums Bērnu rotaļu laukumam.