pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

9.aug. dievkalpojums - Rom.12:1-5 Attiecības savā starpā