svētdiena, 2020. gada 1. novembris

1.nov. dievkalpojums - Lutera dzīve un Reformācija

 

Tehnisku iemeslu dēļ trūkst dievkalpojuma noslēguma. Sprediķa audio varat noklausīties līdz galam sadaļā "Uzrunas".