pirmdiena, 2018. gada 19. marts

Krusta ceļš 2018
Vairāk bildes mājaslapas Foto sadaļā.

trešdiena, 2018. gada 7. marts

Par alus etiķeti ar baznīcu

2017. gada beigās saņēmām ziņu no Vecumnieku novada domes par jaunas alus ražotnes veidošanos Vecumniekos, kur paredzēts ražot alu ar nosaukumu “Vecmuižas alus”. Ražotāja vārdā Vecumnieku novada domes pārstāvis interesējas par iespēju izmantot mūsu baznīcas attēlu uz sava produkta - “Vecmuižas alus” etiķetes. 2018.gada 14.janvārī notika Vecumnieku ev. lut. draudzes padomes sēde, kurā piedalījās 11 draudzes padomes locekļi. Šajā sēdē izskatot visādus jautājumus, lēmām arī par šo lietu. Pēc diskusijām par šo tēmu sekoja balsojums par to vai "Atļaut izmantot Vecumnieku baznīcas attēlu alus etiķetēs". Balsu sadalījums bija: “Pret”- 9 balsis, “Atturas”- 2, “Par”- 0. Tātad: Neatļaut!  Pamatojums- nedrīkstam uzņemties atbildību par apgrēcināšanas veicināšanu (pārmērīga alkohola lietošanu) sabiedrībā izmantojot tam mūsu baznīcas attēlu.

Esam uzrakstījuši oficiālu vēstuli uzņēmumam, kas ražo "Vecmuižas alu" ar aicinājumu noņemt baznīcas siluetu no produkta reklamējošās mājaslapas un alus produkcijas noformējuma. Mēs nekādā veidā nevēlamies ierobežojot uzņēmējdarbību, bet mēs kategoriski iebilstam pret Vecumnieku baznīcas attēla izmantošanu reklamējot alus produkciju. 
Vecumnieku draudzes padome