Kontakti


Latvijas evaņgēliski luteriskās baznīcas Vecumnieku draudze
Adrese: Bauskas iela 6, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads
Reģ. Nr. 90000319616
Konta Nr. LV97HABA0551005325802
Swift: HABALV22
AS SWEDBANK 


Būsim pateicīgi par ziedojumiem šajā kontā draudzes darbam un ikgadējiem draudzes locekļu iemaksām.


Kur atrodas Vecumnieku baznīca:
 

 
Mācītājs / Prāvests: 
Roberts Otomers
mob.tālr. 26727483
epasts: roberts.otomers@inbox.lv

  

 
Draudzes priekšniece: 
Dita Starta
tālr. 63976648
mob.tālr. 26149261
epasts: dita.starta@inbox.lv
 
 
 
 
Draudzes priekšnieces vietnieks:
Normunds Ermanovičs
mob.tālr. 26083532


 
 
 
Svētdienas skolas vadītāja:
Jana Veide
mob.tālr. 25886622


 
 
Draudzes kasiere: 
Līga Bikmane
mob. tālr. 29997741