Video

Otomeru ģimene audzina 9 bērnus (10.mai.2024)
 
Mūsu attieksme pret Dieva uzticēto (14.feb.2024)
Kristīgais radio - Ja mani ļaudis
 


Kāpēc ticīgie baidās paklausīt? (1.nov.2023)
Kristīgais radio - Ja mani ļaudisDievkalpojums - Lk.24:13-35 Dzirdēt, ticēt, redzēt (16.apr.2023)
Augšāmcēlies Jēzus parādās 2 mācekļiem kas mūk no Jeruzalmes. Cilvēki bieži saka: kad redzēšu, tad ticēšu. Bet Jēzus šai notikumā rāda, ka ar redzēšanu var nepietikt, lai ticētu. Viņš rāda citādu secību: dzirdēsi, ticēsi, un tad redzēsi.
 
 
 
Lieldienu Dievkalpojums - Mt.28 Jēzus lielākā uzvara (9.apr.2023)
Jēzus ar savu augšāmcelšanaos ir uzvarējis 4 lielākos cilvēces ienaidniekus: grēku, nāvi, elli un velnu.
 
 
Lieldienu nakts Dievkalpojums - Lk.23 Divi ļaundari (8.apr.2023)
.Divi ļaundari, kas tika piesisti krustā līdz ar Jēzu. Sākumā abi par Jēzu ņirgājas, bet tad viens no viņiem pilnīgi izmainās, noželo grēkus un Jēzus viņam apsola debesu valstību.

 
 
 Zaļās Ceturtdienas dievk. - Mt.26 Sv. Vakarēdiens (6.apr.2023)
Svētā Vakarēdiena svētība - Jēzus īpašā atvadu dāvana mācekļiem. Dievkalpojums - Mt.18 Piedošana un nepiedošana (19.mar.2023)
Piedod mums mūsu parādus; kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jo lielāks grēks, jo lielāka piedošana! Kalps saņem milzīgu piedošanu no sava kunga, bet savam kolēģim viņš nevar piedot. Kā var nepiedot citiem, ja pats esi saņēmis lielu piedošanu?

 
 
Dievkalpojums - Ap.d.26 Pāvila atgriešanās liecība (12.feb.2023)

 
 
 Dievkalpojums - Jņ.2 Ūdens pārvērsts vīnā (15.jan.2023)
Ko mums māca 1. Jēzus brīnums kāzās Kānā? 1. Laulības svētību. 2. Lūgšanu 3.Darbošanos Jēzus vadībā. 4. Attieksmi pret alkoholu. 5.Gaidāmo debesu valstību.Otomeri audzina 8 bērnus, Aizliegtais paņēmiens (9.jan.2023)
 
 

Ziemassvētki - Lk.2:1-14 Kā uztver Jēzus piedzimšanu? (25.dec.2022)
 
 

Ziemassvētku vakars - Mt.1:18-21 Kāpēc Jēzus? (24.dec.2022)
 
 

Skolas Ziemassvētki - Mt.1:21 Kas ir Ziemassvētki? (23.dec.2022) 4.advente - Lk.1:28-45 Marija un Jēzus (18.dec.2022)
 
 
 
2.advente - 1.Tes.5:1-8 Kristus 2.atnākšanas pazīme (4.dec.2022)
 
 
 
Dievkalpojums - Lk.20:27-40 Vai ir dzīve pēc nāves? (20.nov.2022)
 
 
Kristīgais radio - Sarunas un Liecības par Ukrainas karu (16.nov.2022)
 
 
Dievkalpojums - Īj.19:23-27 Ījaba apbrīnojamā ticība (13.nov.2022)
Ījabs piedzīvo lielas ciešanas, pēkšņi pazaudējot visus savu bērnus un lopus. Kā Ījabs pārdzīvo šīs ciešanas klausieties šodienas sprediķī.
 
 
Dievkalpojums - 2.Sam.12 Dāvida grēksūdze (6.nov.2022) 
Cilvēka aklums attiecībā pret saviem grēkiem. Pravieša Nātana apbrīnojamā gudrība sarunā ar ķēniņu.
 
 
Dievkalpojums - Reformācijai 500 Latvijā (30.okt.2022)
 
 
Dievkalpojums - Lk.18:1-8 Lūgšana (16.okt.2022)
 Kā Dievs atbild uz mūsu lūgšanām? Kādas ir Dieva atbildes uz mūsu lūgšanām?
 
 
Dievkalpojums - Mt.9:1-8 Divi brīnumi (9.okt.2022)
 Divi brīnumi triekas ķertā cikvēka dzīvē - grēku piedošana un miesas dziedināšana - kurš lielāks un nozīmīgāks?
 
 
Dievkalpojums - Jņ.4:35-36 Ražas svētki (2.okt.2022)
 Jņ.4:35-36 Par ko tu esi pateicīgs? Kāpēc, kam un par ko mēs sakām paldies?
Kā izdzīvosim nākamo ziemu?
 
 
Dievkalpojums - 1.Tim.6:6-9 Alkatība un Pieticība (25.sep.2022)
Dievbijība ar pieticību ieprietīm alkatībai un bagātībai.  
 
 
Dievkalpojums - Gal.5:16-25 Miesas un Gara ceļš (18.sep.2022)
Es ticu Dievam, un ko tālāk? Dzīvojiet Garā, tā jūs savaldīsiet miesas kārības. Miesas kārības ir pret dzīvi Garā. Kāds ir miesas ceļš un kāds ir Gara ceļš? Kā dzīvot Garā?
 

Dievkalpojums - Ef.5:22-6:4 Tēvu diena (11.sep.2022)
Ko vīri sagaida no savām sievām? Ko sievas sagaida no saviem vīriem? 
Ko tēvi sagaida no saviem bērniem? Ko Dievs sagaida no tēta un mammas?
 
 
 
Dievkalpojums - Jon.4 Dieva sirds (21.aug.2022)
 
 
Dievkalpojums - 1.Kor.12 Talanti un Sv.Gara dāvanas (14.aug.2022)
 
 
 Dievkalpojums - Ebr.11 Himna Ticībai (7.aug.2022)

 
 
Dievkalpojums - Rom.6 Svētā Kristība (17.jūl.2022)
Kas ir kristība? Ko dod kristība? Vai kristība ir brīvbiļete grēkot? 
Vai var kristīt bērnus? Vai drīkst pārkristīt?
 
 
 
Dievkalpojums - Lk.15:11-32 Īstas dzīves pazīmes (6.feb.2022)
Kādas ir īstas dzīves pazīmes? Kas ir staigājošie miroņi? Labais Tēvs un 2 pazudušie dēli, katrs pazudis pa savam. Kā dzīvot īstu dzīvi?
 

Dievkalpojums - Mt.8:23-27 Ticība un neticība vētras vidū (30.jan.2022)


Dievkalpojums - Mt.8:1-4 Četri Jā ticības dzīvē (23.jan.2022)
Jādzird, Jātic, Jāmīl un Jādara
 
 
Dievkalpojums - Jņ.2 Laulības svētība (16.jan.2022)
Jēzus pagodina jaunlaulātos ierodoties uz kāzām. Kā laulība stiprina un paildzina attiecības? Kā ticība Dievam var palīdzēt laulībā? Vai Jēzus priecājas par kāzu svinībām, līksmošanu un dejošanu?

 

Dievkalpojums - Mt.2 Zvaigznes diena. Ticība un Zinātne (9.jan.2022)
Kāds ir zvaigznes dienas galvenais vēstījums. Kas bija austrumu gudrie? Kādas ir zinātnes attiecības ar ticību? Vai astronomijai ir kāds sakars ar astroloģiju?Dievkalpojums - Lk.2:33-40 Redzēt lietas Dieva acīm (2.jan.2022)


Ziemassvētku vakara dievkalpojums (24.dec.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jer.33 Kas grūtos laikos dod prieku (5.dec.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.at.21 Kā būs debesīs un ellē (21.nov.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Sam.17 Lāčplēša diena (14.nov.2021)
Latvijas neakarības cīņas kā Dāvida cīņa ar Goliātu
 
 
Dievkalpojums - Jņ.at.13 Vai Kovid ir zvēra zīme? (7.nov.2021)
7 pēdējo laiku pazīmes

 
Dievkalpojums - Neh.1 Nehemija atjauno Jeruzalemi (24.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - 2.Moz.18 Mozum nav jādara viss vienam (17.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - Rom.12 Dieva dāvanas mums (10.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.4 Dieva raža un mūsu raža (3.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - Ebr.13:7 Māc. Visvaldim Klīvem 90 (26.sep.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.3 Tēva diena (12.sep.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.19 Sodoma un Gomora (5.sep.2021)
 
 
Dievkalpojums - 2.Tim.3 Kā Dievs mūs vada (29.aug.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.15 Dieva plāns mūsu dzīvei (1.aug.2021)


Dievkalpojums - 1.Pēt.5 Augstprātība un Pazemība (13.jūn.2021)
 
 
Dievkalpojums - Mt.28:18-20 Jēzus Misijas Pavēle (16.mai.2021) 

 
Dievkalpojums - 1.Ķēn.17 Māmiņdiena (9.mai.2021)
 

Dievkalpojums - Jņ.21 Jēzus pie ugunskura (2.mai.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.20:24-29 Neticīgais Toms (18.apr.2021)


Dievkalpojums - Mt.28:1-7 Lieldienas (4.apr.2021)


Dievkalpojums - Mt.26:26-28 Svētais Vakarēdiens (1.apr.2021)


Dievkalpojums - 1.Moz.7 Vispasaules plūdi (21.mar.2021)
 

Dievkalpojums - 1.Moz.6 Laulības ticīgam ar neticīgo (14.mar.2021)
 

Dievkalpojums - 1.Moz.4 Kains un Ābels (7.mar.2021)

 

 
Dievkalpojums - 1.Moz.3 Grēkā krišana un cilvēka daba (28.feb.2021)
 
 
Sprediķis - 1.Moz.2 Laulības svētība


Dievkalpojums - 1.Kor.13 Sv.Valentīns un Mīlestība (14.feb.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.17:21 Kristiešu konfesiju vienotība (7.feb.2021)
 
 
Dievkalpojums - Mt.20.1-16 Dieva aicināšana mūža garumā (31.jan.2021)

 
Dievkalpojums - Mk.1:14-20 Dievišķa pieskārieni brīži (24.jan.2021)
 Kristīgais radio - Ps.109 Dievam nav vidusceļa (13.jan.2021)

Arhibīskapa vēstījums 2020.gada ziemassvētkos


Ziemassvētku dievkalpojums - Lk.2 Kā atrast prieku? (24.dec.2020)


 
Sprediķis 2.Tes.2 Pēdējie laiki (29.nov.2020)

 
Mūžības dienas sprediķis Mt.5:1-12 Laimīgie (22.nov.2020)
 
 
Sprediķis Lk.10:38-42 Pie Martas un Marijas (11.okt.2020)
 
 
 
Sprediķis Ef.4:1-12 Pacietība, Lēnprātība un Kalpošana (27.sept.2020)

 
 
Dievkalpojums Lk.14:1-14 Liekulība, pazemība, dāvanas (20.sept.2020)

 

 
 

 
Skolas dievkalpojums - Īsta draudzība (1.sept.2020)

 


 
Sprediķis Rom.12:9-21 Kristīga dzīve (30.aug.2020)
 

 
Sprediķis Rom.12:1-5 Attiecības un Draudzība (9.aug.2020)

 
Sprediķis - Rom.6:12-23 Svētais & grēcinieks (12.jūl.2020)


Kapusvētku svētbrīdis (5.jūl.2020)


Baznīca - Pagātne vai Nākotne? (1.jūl.2020)


Sprediķis - Mt.11:2-11 Jānis Kristītājs un Jāņi (28.jūn.2020)


Īsas pārdomas: Kā kristietim būt Jāņos? (23.jūn.2020)


Sprediķis - Mt.10:24-39 Ticības nopietnība (21.jūn.2020)
Īsas pārdomas par dzīves jēgu (16.jūn.2020)


Sprediķis Mt.10:1-15 Jēzus mācekļi (14.jūn.2020)Īsas pārdomas par ģimenes vērtību pie kafijas tases (9.jūn.2020)Sprediķis Mt.28:18-20 Svētā Trīsvienība (7.jūn.2020)


Sprediķis Ap.d.2 Vasarsvētki (31.mai.2020)


Baznīcu nakts "Svētī Kungs šo mūsu zemi" (29.mai.2020)Sprediķis Ap.d.1:1-11 Debesbraukšana (24.mai.2020)


Kristīgais radio - Ps.91 Visaugstākā patvērumā (20.mai.2020)


Latvijas 2.neatkarības diena - 4.maijs (1.mai.2020)Pārdomas par Jonas gr. 4.nodaļu - Dieva sirds (24.apr.2020)


Pārdomas par Jonas gr. 3.nodaļu - Atgriešanās (17.apr.2020)


Lieldienu dievkalpojums - Kristus ir augšāmcēlies (12.apr.2020)


Lieldienu sveiciens no Otomeru ģimenes! (12.apr.2020)

Lielās Piektdienas pārdomas no Lk.23:32-49 (10.apr.2020)


Pārdomas par Jonas grāmatas 2.nodaļu - Lūgšana (2.apr.2020)


Pārdomas par Jonas grāmatas 1.nodaļu - Uzdevums (27.mar.2020)


Sprediķis Mt.8:23-27 Vai Jēzus apsauks Koronas vētru? (22.mar.2020)


Via Stella koncerts Vecumnieku baznīcā (23.dec.2019)


Kristīgais radio 6.nov.2019
75.Psalms - Dievs aplauž ragus


Kristīgais radio 9.jan.2019
49.Psalms - Kas būs pēc nāves?Baznīcu nakts 1.jūn.2018.


Kristīgais radio 28.mar.2018.
29.Psalms - Kāds ir Dieva spēks?Kristīgais radio 13.dec.2017.
15.Psalms - Kas mājos Tā Kunga mājoklī?Kristīgais radio 3.mai.2017
Jes.64:5-12 Mēs esam māls...Kristīgais radio 18.jan.2017
Jes.58:3-14 Kāpēc gavēt?


Ziemassvētku sprediķis 24.dec.2016.
Ko mēs īsti svinam?


Kristīgais radio 2.nov.2016.
 Jesajas 52:13-53:10 Pravietojums par Kristu
Kristīgais radio 11.mai.2016.
Jesajas 49:1-6 Kalpa uzdevums (Stambulas konvencija)Kristīgais radio 3.feb.2016.
Jesajas 43:10-12 Kurš ir īstais Dievs?Kristīgais radio 6.nov.2015.
Aktuāla diskusija - Reformācija