Iepazīsti Kristietību
Kurss "Iepazīsti Kristietību" ir iespēja:
  • Tuvāk iepazīt Trīsvienīgo Dievu!
  • Iemantot mūžīgo dzīvību!
  • Kļūt par pilntiesīgu baznīcas locekli!
  • Iepazīties ar kristīgās ticības pamatlietām! 
  • Izzināt dzīves jēgu:


 
Kursa norise:
Kursa nodarbības notiek pavasarī un rudenī ceturtdienās plkst. 19:00 Vecumnieku baznīcā

19:00 Tēja
19:15 Svētbrīdis
19:30 Lekcija
20:30 Diskusijas
21:00 Sadraudzība
Kurss ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem
10 Baušļi
1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu nepareizi lieto.
3. Tev būs svēto dienu svētīt.
4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.
5. Tev nebūs nogalināt.
6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
7. Tev nebūs zagt.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
10. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
Par baušļiem Dievs saka tā: Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam, tiem, kas mani ienīst; un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus.


Apustuļu ticības apliecība
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.
Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

Mūsu Tēvs
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.