trešdiena, 2019. gada 25. septembris

Veikta baznīcas arhetoniski mākslinieciskā izpēte

 
 
22. septembrī pēc dievkalpojuma baznīcā cilvēkus sagaidīja arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns, kuri šajā vasarā bija veikuši Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un foto fiksāciju. Viņi prezentēja izpētes rezultātus, kā arī viņu vadībā devāmies mazā ekskursijā pa baznīcu.
Baznīca celta no 1840.-1845. gadam un līdz šim daudz kas ir saglabājies pilnīgi autentisks. Piemēram, baznīcai joprojām ir sākotnējie logi un ārdurvis – gandrīz 180 gadus veci! Daļā logu ir pat sākotnējais stiklojums – kas ir īpaši vērtīgs! Izpētes veicēji celtnes stāvokli novērtējuši kā labu, bet ne tādu, ka nekas nebūtu darāms. Vai varat uzminēt – kas ir steidzamākais darbs? Pareizi - restaurēt logus, jo vērīgāk ieskatoties, katrs garāmgājējs var pamanīt, ka logi no iekšpuses ir aizklāti ar plēvi, lai pa satrupējušo logu rāmjiem iekšā netiktu vējš, lietus un sniegs.
Vecumnieku luterāņu baznīcai šāda izpēte profesionālu speciālistu vadībā bija vajadzīga, lai varētu izstrādāt restaurācijas plānu saskaņā ar tās sākotnējo izskatu. Varētu teikt – vēl viens solis ir veikts, lai varētu labāk plānot restaurācijas darbus un tādējādi Vecumnieku kultūrvēsturiskais mantojums tiktu saglabāts autentiskā izskatā. Varbūt kādam galdniekam sirds un rokas deg atjaunot Vecumnieku luterāņu baznīcas logus?

Bērnu rotaļu laukumiņš izveidots pateicoties piešķirtajam finansējumam no Vecumnieku novada domes organizētā projektu konkursa „Iedzīvotāji sakopj savu vidi 2019” un Vecumnieku ev.lut. draudzes līdzfinansējumam.
Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte veikta pateicoties piešķirtajam finansējumam no Valsts kultūrkapitāla fonda un „Latvijas valsts mežu” atbalstītās „Zemgales kultūras programmas 2019” un līdzfinansējumam no Vecumnieku novada domes un Vecumnieku ev. lut. draudzes.
 

 
Vairāk par izpēti lasiet sadaļā Raksti

otrdiena, 2019. gada 24. septembris

pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

Bērnu rotaļu laukuma atklāšana 22.septembrī
Ideja par bērnu rotaļu laukumu pie baznīcas draudzē tika apspriesta jau gadu pirms iespējas piedalīties šajā projektā. Vēlējāmies izveidot stūrīti, kur pakavēties bērniem, kur vecākiem atvest bērnus un kopā pavadīt laiku. Rotaļu laukumiņš ir paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam. Ir uzstādītas divas līdzsvara šūpoles un divas smilšu kastes. 

 

Īpaši esam pateicīgi Dievam par izveidoto foto stendu ,,Laidiet bērniņus pie manis”, kura realizēšanai Vecumnieku mākslas skolas pedagoģe Antra Gustsone ar meitu Gerdu izveidoja zīmējuma skici ar Jēzu un bērniņiem. Izveidotais bērnu laukums ir veidots kā publiskais bērnu laukums, kurš ir pieejams visiem, aicinām to apskatīt un izmantot. Ceram, ka tas iepriecinās daudzus.