svētdiena, 2018. gada 28. oktobris

sestdiena, 2018. gada 20. oktobris

pirmdiena, 2018. gada 15. oktobris

Pateicības pasākums "Īedzīvotāji veido sakoptāku vidi"


13.oktobrī Druvvaldis un Zigurds saņem sertifikātu par Nobrauktuves būvēšanu pie baznīcas!