ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

Taize jauniešu reģionālā tikšanās

http://www.taizeriga.lv/


No 28. decembra līdz 1.janvārim Rīgā ieradīsies vairāk kā 13 000 jauniešu no visas Eiropas un arī pasaules. Lūgšanas pa dienu notiks Arēnā Rīga, Ķīpsalā un vairākās Vecrīgas baznīcās, bet pa nakti šiem svētceļniekiem ir aicināti dot naktsmājas un brokastis. 


Arī Vecumnieku draudze ir iesaistījusies svētceļnieku uzņemšanā pa nakti. Vecumnieku iedzīvotāji uzņem 50 svētceļniekus no Polijas, Rumānijas, Francijas u.c. 


 Vairāk bilžu no pasākuma mājaslapas Foto Galerijā.trešdiena, 2016. gada 28. decembris

Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums 24.decembrī


Ziemassvētku sprediķis
Ko mēs īsti svinam?


otrdiena, 2016. gada 13. decembris

Ziemas nometne 2016Vairāk bildes mājaslapas Foto galerijā.

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

svētdiena, 2016. gada 6. novembris

Kristības 6.novembrī


Kristības mammai un dēlam, reizē, apsveicam!


trešdiena, 2016. gada 2. novembris

Mūsu mācītājs kristīgajā radio 2.nov.

Raidījums "Ja Mani ļaudis"

Jesajas 52:13-53:10 Pravietojums par Kristu

 

pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

Jaunās draudzes padomes ievešana amatā 30.oktobrī


Dienu pirms Reformācijas 499 gadadienas, svinīgo solījumu dievkalpojumā dod jaunā draudzes padome un izlūdzamies  Dieva svētību padomes darbam! Dieva svētības šajā darbā!


Reformācijai 499


Pirms 499 gadiem – 1517. gada 31. oktobrī jeb Visu svēto dienas priekšvakarā – augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pie Vitenbergas Pils baznīcas durvīm pienagloja 95 tēzes, kas vērstas pret indulgenču (grēka atlaižu) tirdzniecību, un ar to aizsākās reformācija.
Bet Luters nebija pirmais Baznīcas reformators. Pirms viņa vēl lielāks reformators bija Jēzus Kristus. Dievs veidoja, formēja jau savu Baznīcu, kuras kalpiem būtu jānes glābšanas vēsts visai pasaulei, lai cilvēki mantotu debesu valstību. Bet Baznīcai visā pasaulē ir cilvēciska tendence deformēties, novirzīties no tā sākotnējā tēla, kādu Dievs to bija iecerējis. Tad Dievam ir jāiejaucas un tā atkal jāreformē caur kādiem saviem izredzētiem cilvēkiem. No sākuma ir formācija, pēc tam deformācija, un tad nāk reformācija, kas ir atgriešanās pie sākotnējās formas.

Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka arī Jēzus reiz nepagāja garām savai Baznīcai, kad tā bija stipri deformējusies. Jāņa ev. 2:13-16: "Kad jūdu Pashā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur Viņš atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem Viņš sacīja: "Nesiet to projām! Nepadariet Mana Tēva namu par tirgus namu!""

Atnākot uz Jeruzālemes templi, Jēzus ir lielā sašutumā par to, ko Viņš ierauga savā Baznīcā, – ka tur galvenais vairs nav veidot attiecības ar Debesu Tēvu, bet tirgoties kā tirgus laukumā. Kā gan cilvēks, kurš atnācis uz templi Dievu lūgt, to var izdarīt, ja tur ir dažādas dzīvnieku skaņas, smakas un vēl milzīga dunoņa no cilvēku tirgošanās, līdzīgi kā Rīgas Centrāltirgū? Tas ir neiespējami! Jēzum ir daudz lielāks pacietības mērs nekā cilvēkiem, bet arī viņa pacietībai pienāk gals. Tas bija par traku, viņam bija jārīkojas, lai kaut ko mainītu.

Arī mūsdienās, jāatzīst, varam manīt lielāku cilvēku tiekšanos pēc tirgošanās nekā pēc mūžīgās dzīvības. Proti, kur tad mūsdienās cilvēki pavada savas svētdienas? Tā vietā, lai dotos uz baznīcu, daudzi izvēlas doties uz tirdzniecības centriem, lai tur iepirktos un izklaidētos. Mēdz sacīt, ka tirdzniecības centri ir mūsdienu "baznīcas"! Cilvēki visu savu sūri grūti nopelnīto naudu svētdienās aiznes uz mūsdienu tempļiem, kur to pienes pie šo tempļu altāriem, proti, kasēm, un nodod šo tempļu priesteriem – kasieriem. Un tas viss tiek darīts ticības dēļ, ka tās mantas, kas šajos tempļos iegādātas, padarīs dzīvi daudz labāku un laimīgāku. Bet vēl daudz lielāka problēma ir tad, kad šis tirgus laukums tiek atnests uz baznīcu.

Mēs varam redzēt daudzas paralēles Jēzus rīcībā un Lutera rīcībā. Ne Jēzus, ne Luters nepagāja garām tām nejēdzībām, kas notika Baznīcā, un ķērās tām tieši pie saknēm, kas beigu beigās noveda pie Baznīcas reformācijas.

Reformācijas konflikta sākumu, līdzīgi kā notikumā ar Jēzu, izraisīja tirgošanās Baznīcā, proti, tā sauktās "jubilejas atlaides", kuras izsludināja pāvests 1517. gadā, lai savāktu līdzekļus Sv. Pētera katedrāles restaurācijai Romā. Saksijā grēku atlaides pārdeva pieredzējis atlaižu pārdevējs – slavenais sprediķotājs Jānis Tecels. Grēku atlaides varēja nopirkt gan sev, gan saviem tuviniekiem. Grēku atlaides ar pāvesta parakstu par naudu deva pilnīgu grēku piedošanu, brīvbiļeti uz paradīzi. Vienalga, cik lielus grēkus tu būtu sastrādājis (kā teica pats Tecels – pat ja tu būtu izvarojis Jaunavu Mariju), tev tas tiktu piedots ar šo grēku atlaidi.

Protams, tie ir pilnīgi meli, neko tādu Bībelē nevar atrast, tas ir to laiku pāvestu izdomājums un labs biznesa plāns, kā iegūt milzīgu peļņu. Viena no lielākajām krāpšanām pasaules vēsturē. Neviena indulgence, vienīgi patiesa grēku nožēla un mūsu ticība Jēzus Kristus nopelnam pie krusta staba Golgātā var mums piedod grēkus un dāvāt mūžīgo dzīvību.

Lutera reformācijas lielākie sasniegumi ir:

• Bībeles tulkošana dzimtajā valodā un pavairošana, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu to lasīt;
• dievkalpojumi dzimtajā valodā (pirms tam tie bija tikai latīniski);
• atgriešanās pie Bībeles skaidrās mācības;
• Evaņģēlija mācības atgūšana – mācība par attaisnošanu ticībā uz Jēzu Kristu, nevis ar labiem darbiem;
• indulgenču izskaušana un atcelšana baznīcā;
• piespiedu celibāta atcelšana mācītājiem, kas tik daudzus garīdzniekus bija iedzinis dažādu veidu laulības pārkāpšanā;
• nepareizās prakses labošana attiecībā uz mūku ordeņiem, svētbildēm, gavēņiem, baznīcas hierarhiju un īpašumiem;
• garīgās un laicīgās varas nodalīšana: pār sabiedrību valda laicīgā vara, pār dvēseli – Dievs.

Reformācija ietekmēja ne tikai luterāņu baznīcas visā pasaulē, bet arī daudzas citas konfesijas, turklāt ne tikai baznīcu, bet arī kultūras, izglītības un zinātnes attīstību visā pasaulē, kur Lutera reformētās baznīcas mācība nokļuva.Lutera reformācijas mērķis nebija nošķelties no Romas katoļu Baznīcas vai radīt jaunu ticības novirzienu, bet gan atgriezt to pie Rakstiem un apustuļu skaidrās mācības. Lutera reformācijas moto baznīcā varētu būt: "To labo, kas ir, paturam, to slikto, kas laika gaitā baznīcā ienācis, to atmetam." Luters nekad nav gribējis, ka viņa sekotāji sevi sauktu par luterāņiem vai luteriešiem, viņš gribēja, ka viņi sevi sauc par kristiešiem. Luterāņi tic Kristum, bet ciena Luteru par viņa paveikto. Apzīmējumu "luterāņi" – sākotnēji kā lamu vārdu – viņiem piedēvēja Romas katoļi. Viņi to paturēja un sāka ar to lepoties, tā norādot, ka nepieder nesakārtotajai Romas katoļu Baznīcai, bet gan reformētajai, ticības atjaunotajai, luteriskajai Baznīcai.

Arī Latvija pieder pie tām zemēm, kuru Lutera reformācija ir aizsniegusi un nesusi daudz labu augļu caur šiem gadsimtiem.
Māc. Roberts Otomers

P.S. Ieteikums reformācijas dienai - noskatīties filmu par Lutera dzīvesstāstu:

trešdiena, 2016. gada 5. oktobris

15. oktobra baznīcas torņa talka

 15. oktobra talka baznīcas tornī!
 Paldies visiem talkotājiem!
bildes Foto galerijā.

piektdiena, 2016. gada 30. septembris

Kurss "Iepazīsti kristietību"


Kursa beidzēji varēs tapt kristīti un iesvētīti Vecumnieku baznīcā.
Vairāk par kursu mājaslapas sadaļā "Iepazīsti Kristietību"
Vēl ir iespēja pievienoties!


trešdiena, 2016. gada 28. septembris

svētdiena, 2016. gada 25. septembris

Baznīcas torņa remonts


pa vasaru baznīcas torņa karnīžu daļai tika veikti remontdarbi.

Lūk torņa vidusdaļā var redzēt torņa atjaunoto daļu.

otrdiena, 2016. gada 30. augusts

Jubilāri

28. augusta dievkalpojumā sveicām 2 draudzes vīrus: 
Andri Cīruli 45 gadu jubilejā
un Aldi Vietnieku 50 gadu jubilejā!


trešdiena, 2016. gada 10. augusts

78 Krusti pie baznīcas

No 14. augusta līdz 4. septembrim pļaviņā pie Vecumnieku baznīcas izveidota 78 krustu kolekcija pārdomātu vēstījumu šaisaulē dzīvojošajiem, pārdomām par dzīves jēgu un mūžību. Katrs krusts nes savu neatkārtojamu vēstījumu daudz dažādiem cilvēkiem. Lūk daži no vēstījumiem:
„Es daudz ko mācījos, bet neiemācījos mīlēt”
„Otrreiz es darītu citādāk”
„Nauda man bija galvenais, vienalga kādā veidā iegūta”
Tā kā krustu ir ļoti daudz, tad to vēstījums var katru uzrunāt nedaudz atšķirīgi. Krusti būs apskatāmi tikai šo nedēļu un tāpēc iesakām katram apskatīt un izstaigāt šo krustu kolekciju.

pirmdiena, 2016. gada 8. augusts

sestdiena, 2016. gada 6. augusts


Liepājas diecēzei 6.augustā Rīgas Doma baznīcā konsekrēts  jauns bīskaps - Hanss Jensons!


trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

Imantas draudzes nometne 22.-24.jūlijs

Imantas draudze Vecumnieku draudzi aicina piedalīties vasaras nometnē!Bildes no Imantas draudzes nometnes varat atrast mājaslapas Foto galerijā.

pirmdiena, 2016. gada 4. jūlijs

Kapu svētki šovasar
Vecumnieku luterāņu draudze rīko
KAPU SVĒTKUS
2016.gada vasarā

SESTDIEN, 16.jūlijā
Plkst. 10.00- Lejzemnieku kapos
           11.30- Siliņu kapos
           12.30- Priedeskroga kapos
           14.00- Katrīnas kapos
           15.00- Klīvu kapos

SVĒTDIEN, 17.jūlijā
Plkst. 10.00- Vecumnieku Baznīcas kapos
           11.30- Rešnenieku kapos

SVĒTDIEN, 24.jūlijā
Plkst. 13.00- Griķu kapos

SESTDIEN, 6.augustā
Plkst. 10.00- Kāravu kapos
           11.00- Ķēkutu kapos
           12.30- Steņģu kapos
           13.30- Ānītes kapos
           14.30- Ķeiru kapos

Valles luterāņu draudze rīko
KAPU SVĒTKUS

SESTDIEN, 30.jūlijā
Plkst. 10.00- Impu kapos
           11.00- Pētermuižas kapos
           12.00- Vasku kapos
           14.00- Valles kapos

pirmdiena, 2016. gada 20. jūnijs

svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Pār gadskārtu Jānits nāca


Ja latvietim paprasītu, kas ir lielākie latviešu svētki, daudzi atbildētu – Jāņi. Latviešu tautasdziesmā lasām: Pār gads kārtu Jānīts nāca. Jānis – kļuvis tik ļoti savējais, ka kļuvis par populārāko vīriešu vārdu Latvijā.
Bet kas tas ir par Jāni, kas tā tiek daudzināts? Bet ko īsti svin šajos svētkos? Ja latviešiem jautātu, kas tad ir šo svētku pamatā, kas tur tie svinēts? Daudzi varētu stāstīt par dažādām Jāņu tradīcijām – Jāņu siera ēšanu, alus dzeršanu, lēkšanu pāri ugunskuram, dziesmu dziedāšanu utt. Bet tas īsti līdz galam neatbild uz uzdoto jautājumu. Tās ir dažādas tradīcijas, kas izveidojušās laika gaitā, bet tā vēl nav pati svētku būtība.
20.gs. divdesmitajos gados Ernesta Brastiņa radīta kustība „dievturi” sacītu, ka te būtu svinami vasaras saulgrieži. Ja tas tā būtu, tad tas, kā dievturi uzstāj, būtu jāsvin jau 21./22. jūnijā, kad ir īsākā gada nakts nevis 23./24.jūnijā kā tas ir pierasts, kad kalendārā ir rakstīts, ka vārda dienas svin Jānis.
Bet kas tas ir par tādu iedomātu latviešu Jāni? Turklāt latvieši jau nav vienīgie, kas svin Jāņus. Vāciešiem ir Johannes Tag, angļiem – St.John day. Palabojiet mani, ja es kļūdos, bet nespēju atcerēties Latvijas vēsturē kādu Jāni, kas būtu pazīstams visā pasaulē. Jānis ir pazīstams daudz dažādās tautās: angļiem – John, vāciešiem – Johannes, baltkrieviem – Jan, krieviem – Ivan. Šis vārds ir cēlies no sengrieķu valodas vārda – Ioannes, kas ir saliktenis no diviem vārdiem ‘Dievs apžēlojies’.
Ļoti ticami, ka šis izdaudzinātais Jānis, ir neviens cits, kā Jānis Kristītājs, par kuru Dieva Dēls Jēzus Kristus Mt.11:11 ir sacījis: „Patiesi Es jums saku: no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Šo domu pastiprina vēl arī tas, ka latviešiem nemaz tāds vārds ‘Jānis’ nav sastopams, pirms kristīgās ticības atnākšanas uz Latviju. Tas ir tik priecīgi, ka arī senie latvieši tik augstu vērtējuši Jāni Kristītāju, ka tik plaši svinēja Jāņu dienu.
Latviešu dainu Jānis ir izskatās pēc aizsūnojoša Jāņa Kristītāja. Dainu Jānis pūš tauri un rībina bungas:

Sit, Jānīti, vara bungas
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.

Jānītim vara taure,
Manim dziesmu vācelīte;
Jānīts pūta vara tauri,
Es dziesmiņu nodziedāju.

Taures pūšana un bungu rībināšana parasti ir pirms kādas nozīmīgas vēsts paziņošanas. Ko Jānis grib pavēstīt? Jānis Kristītājs visiem ziņo un sludina lielu prieku, kas pasaulei ir noticis – par PestītājaGlābēja nākšanu, kā to lasām Mk.1:6-7 „Un Jānis bija ģērbies kamieļu spalvas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un kameņu medu, un sludināja, sacīdams: "Kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas.”
Jānis ir kā ceļa sagatavotājs augstam viesim, ‘sarkanā tepiķīša izritinātājs’ Jēzus priekšā. Jānis ir līgavaiņa draugs, kas paziņo par Līgavaiņa ierašanos pasaulē. Vai mūs senči dzīvesdraugu noskatot nav ko līdzīgi domājuši? Līgavaiņa drauga uzdevums bija pierunāt līgavaiņa izredzēto meitu nākt pie līgavaiņa par sievu. Kā gan tu tā iesi un pats sevi lielīsi, reklamēsi izredzētajai? Tāpēc līgavainis sūtīja savu uzticamu draugu, kas labi to varētu izdarīt. Bībelē mēs redzam, ka visa kristīgā Baznīca tiek saukta – līgava un Kristus – līgavainis. Šis līgavainis ir nācis, lai visus savus ticīgos vestu uz debesu valstības kāzu mielastu.
Kāda tad bija Jāņa Kristītāja sludinātā galvenā vēsts: atgriezieties no grēkiem, ticiet uz Jēzu Kristu un liecieties ikviens kristīties Viņa vārdā. (Mk.1:4; Jņ.3:30) Kas šo Jāņa vēsti saklausīs – tie ir īstie Jāņa bērni!

Pošaties, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu:
Jāņa diena spodra nāca,
Ugunīs mirdzēdama.

Turēsim Jāni Kristītāju īstā godā šajos svētkos, būsim īstie Jāņa bērni, staigāsim viņa pēdās, sekojot viņa sludinātajai vēstij!
Māc. Roberts Otomers