trešdiena, 2016. gada 2. novembris

Mūsu mācītājs kristīgajā radio 2.nov.

Raidījums "Ja Mani ļaudis"

Jesajas 52:13-53:10 Pravietojums par Kristu