pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Kristības 5 māsiņām 1. adventā