trešdiena, 2019. gada 25. septembris

Veikta baznīcas arhetoniski mākslinieciskā izpēte

 
 
22. septembrī pēc dievkalpojuma baznīcā cilvēkus sagaidīja arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns, kuri šajā vasarā bija veikuši Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un foto fiksāciju. Viņi prezentēja izpētes rezultātus, kā arī viņu vadībā devāmies mazā ekskursijā pa baznīcu.
Baznīca celta no 1840.-1845. gadam un līdz šim daudz kas ir saglabājies pilnīgi autentisks. Piemēram, baznīcai joprojām ir sākotnējie logi un ārdurvis – gandrīz 180 gadus veci! Daļā logu ir pat sākotnējais stiklojums – kas ir īpaši vērtīgs! Izpētes veicēji celtnes stāvokli novērtējuši kā labu, bet ne tādu, ka nekas nebūtu darāms. Vai varat uzminēt – kas ir steidzamākais darbs? Pareizi - restaurēt logus, jo vērīgāk ieskatoties, katrs garāmgājējs var pamanīt, ka logi no iekšpuses ir aizklāti ar plēvi, lai pa satrupējušo logu rāmjiem iekšā netiktu vējš, lietus un sniegs.
Vecumnieku luterāņu baznīcai šāda izpēte profesionālu speciālistu vadībā bija vajadzīga, lai varētu izstrādāt restaurācijas plānu saskaņā ar tās sākotnējo izskatu. Varētu teikt – vēl viens solis ir veikts, lai varētu labāk plānot restaurācijas darbus un tādējādi Vecumnieku kultūrvēsturiskais mantojums tiktu saglabāts autentiskā izskatā. Varbūt kādam galdniekam sirds un rokas deg atjaunot Vecumnieku luterāņu baznīcas logus?

Bērnu rotaļu laukumiņš izveidots pateicoties piešķirtajam finansējumam no Vecumnieku novada domes organizētā projektu konkursa „Iedzīvotāji sakopj savu vidi 2019” un Vecumnieku ev.lut. draudzes līdzfinansējumam.
Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte veikta pateicoties piešķirtajam finansējumam no Valsts kultūrkapitāla fonda un „Latvijas valsts mežu” atbalstītās „Zemgales kultūras programmas 2019” un līdzfinansējumam no Vecumnieku novada domes un Vecumnieku ev. lut. draudzes.
 

 
Vairāk par izpēti lasiet sadaļā Raksti