pirmdiena, 2016. gada 28. marts

Paziņojums

Sākot ar aprīli ir mainīts dievkalpojumu laiks!
Turpmāk dievkalpojumi notiks svētdienās plkst. 10:00