svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

Kristus ir Augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!