pirmdiena, 2019. gada 10. jūnijs

Draudze sveic Judīti Lavrinoviču 85 gadu jubilejā