pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

Mūsu mācītāja 10. ordinācijas gada diena