pirmdiena, 2021. gada 28. jūnijs

27.jūn. dievkalpojums - 1.Pēt.3:8-15 Kristīga sadzīve