svētdiena, 2021. gada 12. decembris

Pie baznīcas arī šogad izveidota Betlemīte


Evaņģēlists Eduards Kress 3.adventā pēc dievkalpojuma kopā ar draudzes locekļiem.