pirmdiena, 2022. gada 9. maijs

Bīskapa Pāvila Brūvera grāmatas atklāšana