svētdiena, 2023. gada 5. februāris

Kristīti, Iesvētīti 3 jauni draudzes locekļi