ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

Mūsu mācitājs Kristīgajā radio 6.novembrī