pirmdiena, 2019. gada 4. novembris

Pirmā ģitārnodarbība 3.novembrī