pirmdiena, 2021. gada 20. septembris

19.sep. dievkalpojums - 1.Moz.22 Pārbaudījumi