pirmdiena, 2021. gada 1. novembris

31.okt. dievkalpojums - Mk.10:17-31 Reformācijas svētki