pirmdiena, 2021. gada 29. novembris

Bīskaps Pāvils Brūvers iesvēta jauno svētdienas skolas telpu