svētdiena, 2022. gada 5. jūnijs

5. jūnija Vasarsvētku dievkalpojums (bīskaps P.Brūvers)