svētdiena, 2022. gada 5. jūnijs

Bīskapa Pāvila Brūvera grāmatas atklāšana